,

Utvecklingsfas

Utvecklingssprång
Som förälder har du säkert märkt att det händer väldigt mycket i ditt barns utveckling – och framförallt väldigt snabbt!

När ett barn utvecklas kallas det för utvecklingssprång, barnet lär sig nya färdigheter och börjar upptäcka världen på helt nya sätt. Utvecklingsfaserna kan vara en bra riktlinje att gå efter för dig som förälder, men glöm inte bort att alla barn är olika och utvecklas i sin egen takt. Jag vill gärna påstå att barn varken är ”tidiga” eller ”sena” i utvecklingen, de utvecklas helt enkelt på sina egna villkor.

För att ibland förstå varför barnet är missnöjt, lynnigt eller ledset så kan ni läsa nedanstående utveklingssprång. De förklarar bra vad som händer i ditt barns värld.

MENTAL UTVECKLING
Den fysiska utvecklingen är påtaglig och något som vi alla väntar på. Barnet lär sig lyfta på huvudet, vända sig, gripa, sitta, krypa, stå och gå. Ungefär i den ordningen och ungefär vid samma ålder.
På samma sätt är det med den mentala utvecklingen, den sker också i etapper, i en viss ordning och i en viss ålder.
Men den fysiska och mentala utvecklingen hänger inte alltid ihop. De kan sammanfalla, men det är också vanligt att barn går tillbaka något eller stannar upp rent fysiskt när de tar ett mentalt språng.
Både det fysiska och mentala framskridandet kännetecknas av ”ett steg bakåt och ett språng framåt”. Det varierar dessutom mellan olika barn. En del är tidigare, andra senare, några kastar om ordningsföljden.
De flesta barn går igenom alla sju utvecklingsfaser. Men vissa barn nästan bara nuddar vid några av dem. Föräldrarna kanske inte ens hinner uppfatta dem.
Man kan förutsäga, så när på någon vecka, när man kan vänta sig att spädbarnet ska gå igenom en utvecklingsperiod. För de allra flesta kommer perioderna vid 5, 8, 12, 19, 26, 37 och 46 veckors ålder.
För barn som fötts för tidigt kommer de ”senare”. Första språnget inträffar alltså inte efter 5 veckor, utan man lägger till det antal veckor barnet fötts för tidigt.
Varje språng kan delas upp i 3 faser.

Fas 1: Först en jobbig period när barnet kräver extra uppmärksamhet. Det är inte bara vi föräldrar som inte känner igen vårt barn. Barnet känner heller inte igen sig själv! Allt har förändrats, barnet har liksom trätt in i en ny värld.

Tecknen på att ett nytt utvecklingsprång är på gång är ungefär desamma varje gång:
Barnet…
skriker oftare och mer.
vill ha mer fysisk kontakt och vill att du ska ägna dig mer åt det.
har sämre aptit.
är blygare och klängigare än vanligt.
sover dåligt.
suger mer på tummen.
är tystare och mindre livligt.
Fas 2: Själva utvecklingssprånget: Vad som händer varierar för varje språng.

Fas 3: Nu följer en lugn period. En vila efter den ansträngande utvecklingsfasen och inför nästan stora språng. Under viloperioden är barnet gladare och mer självständigt än tidigare. Både föräldrar och barn kan njuta av barnets nya färdigheter.

SPRÅNG 1
Vid omkring 5 veckors ålder, ibland redan vid 4 veckor, börjar barnet ta det första språnget. Barnet genomgår en rad förändringar. Bland annat ändras matsmältningen, barnet börjar gråta med riktiga tårar, kan fokusera med ögonen och andas mer regelbundet. Nu kräks och rapar barnet mindre och ofta och kan vara vaket längre stunder.
Inför den stora förändringen blir barnet mera mammigt eller pappigt. Detta varar ibland bara någon dag, men ibland en hel vecka.
Barnet brukar också gråta, skrika och vägra att somna. Föräldrarna förstår ingenting och går kanske till doktorn eller BVC för att kolla. Men förändringen beror alltså på att barnets värld skakas om.

Så kan du hjälpa barnet: Barnet behöver all tröst den kan gå. Att bli vaggad, buren, kramad, smekt och få bröstet hjälper.

SPRÅNG 2
Nästa förändringsperiod infaller vid omkring 8 veckor och nu börjar spädbarnet återigen att uppleva världen på nytt. Det börjar kunna känna igen enkla mönster i sin omvärld. Barnet upptäcker sina händer och fötter och kan fascineras av hur ljuset kastar sina skuggor på väggen. Det kan ägna lång tid åt att studera mönstret på ett tyg.
Det är mycket nytt att vänja sig vid och då behövs en trygg och välkänd omgivning. ”Mammighetsperioden” kan den här gången vara från några dagar upp till två veckor. Barnet blir krävande. Skrikande är det bästa sättet att visa hur jobbiga de stora förändringarna är. Känsliga barn gråter mer än tidigare. De flesta lugnar sig om de får vara nära mamma och pappa.
Andra språnget är en milstolpe i utvecklingen. Efter det vet föräldrarna vilka färger, smaker, lukter och ljud deras barn tycker bra eller illa om.

Så kan du hjälpa barnet: Låt barnet utforska händer, fötter och tår. Titta på saker tillsammans när ni är utomhus. Prova ”dra-upp-leken” när barnet lärt sig lyfta huvudet själv. Ta ett bad tillsammans. Sätt upp ett spännande tyg vid sängen och häng en rolig mobil över skötbordet. Sätt på musik och speldosa.

SPRÅNG 3
Vid ungefär 11 eller 12 veckor är det dags för nästa språng. Precis när du trodde att ditt barn lärt sig att leka på egen hand, klarar den det inte så bra längre. Barnet har blivit blygt och klamrar dig fast vid mamma och pappa. Det äter och sover troligen sämre och är mer håglöst än tidigare. Det verkar också som om barnet blivit sämre på att göra vissa rörelser.
Att det tycks gå tillbaka eller står stilla i utvecklingen kan oroa föräldrarna. Men det är helt normalt. Snart kommer de påtagliga framstegen tillbaka.
Vid cirka 12 veckor lär sig barnet nyanser. För första gången uppfattar det förändringar i sina syn-, ljud-, känsel- och luktupplevelser. Barnet kan till exempel känna igen hur tonläget i en röst förändras eller hur någon ändrar kroppsställning. Barnet lär sig också kontrollera sin kropp allt bättre. Rörelserna blir smidigare.
Barnet kan följa något med ögonen på ett kontrollerat sätt och överblicka ett rum. Barnet kan också uppfatta ljud mer nyanserat än tidigare och experimenterar själv med ljud.

Så kan du hjälpa barnet: Som förälder kan man hjälpa barnet att öva sina nya färdigheter. Man kan ”samtala” och uppmuntra barnet att själv använda rösten på olika sätt – viska, prata högt, gurgla, tjuta… Eller man kan träna på att gripa och låta barnet känna på olika föremål, till exempel päls, siden, galon och ylle.

SPRÅNG 4
Mellan 14 och 17 veckor gammalt börjar nästa period, då barnet är i stort behov av tröst och närhet. Från och med nu är klängperioderna längre än tidigare. Just den här perioden kan vara i fem-sex veckor, men kan också vara så kort som en vecka.
Vid det fjärde språnget, när barnet är ungefär 18-20 veckor, träder den in i det som Hetty van Rijt och Frans X Plooij kallar händelsevärlden. Då lär sig barnet att göra en kedja av saker. Tidigare, vid 12 veckor, kunde barnet gripa om en skallra, punkt slut. Nu kan barnet gripa om skallran, skaka den, vända den, titta på den och stoppa den i munnen. Att göra sådana händelsekedjor verkar kanske enkelt, men är ganska komplicerat.
Barnets ljud börjar bli mer nyansrika och sammansatta. Nu kan man få höra ljud som låter som ”mamma” och ”pappa”. En annan viktig upptäckt för barnet är att saker finns fast de inte syns. Dags för kurragömmalekar!
Vid den här åldern börjar många träna på att krypa och att vända sig. Barnet gillar också att undersöka föremål med händerna. Det skakar, vänder och bankar, luktar, smakar och biter o allt son kommer i dess väg. En del är mycket förtjusta i musik.

Så kan du hjälpa barnet: Det brukar vara dags för den första bilderboken. Det är tacksamt att uppmuntra detta undersökande och övande genom att leka, öva alla sinnen, peka i böcker, göra lekramsor, sjunga, spela musik, tumla runt, låta barnet smaka och känna.

SPRÅNG 5
Vid omkring 23 veckors ålder är det dags igen. Barnet blir missnöjt grinigt och lynnigt. Det beror, som tidigare, på att världen kommer i gungning därför att stora förändringar är på väg.
Det femte språnget, som inträffar vid omkring 6 månaders ålder, kan kallas relationssprånget. Barnet lär sig att omvärlden är stor och själv är han eller hon bara en liten prick. Den leksak barnet vill leka med ligger onåbar uppe på en hylla. Mamma och pappa kan försvinna till ett annat rum och då är de borta. Det kan förstås kännas mycket skrämmande.

Nu sover barnet ofta sämre. Kanske har det svårt att somna eller vaknar tidigare. Kanske verkar det ha mardrömmar. Barnet blir blygare och vill helst ha mamma eller pappa riktigt nära för att ha koll på att ingen försvinner. Snuttesaker är viktiga.

Så kan du hjälpa barnet: Visa barnet att du inte överger det. Låt det vänja sig vid nya situationer i sin egen takt. Lek tittutlekar. Det är roligt att kasta saker och att rasa torn som pappa eller mamma bygger upp. Genomskinliga saker med något inuti är spännande. En plastflaska med lite vatten och skum till exempel. Nu är det hög tid att barnsäkra hemmet. Musik, dans och ramsor brukar uppskattas.

SPRÅNG 6
Vecka 32-37 börjar orosmolnen hopa sig igen. Det kan visa sig genom att barnet sover dåligt, tappar aptiten, blir klängigt och krävande.

Utvecklingssprånget, som sker vid 8-9 månaders ålder, kan kallas för kategorisprånget.
Det innebär att barnet upptäcker att olika saker kan ha vissa egenskaper gemensamt. En katt är en katt antingen om den är vit eller svart eller randig och antingen om den finns på foto, på TV eller i verkligheten.
När barnet lärt sig detta börjar det att studera omvärlden på ett nytt sätt. Det utforskar vad som gör någonting till just ett hus eller en hund. Det börjar också lära sig vad som gör att något är stort eller litet, mjukt, hårt, klibbigt och så vidare.

Så kan du hjälpa barnet: Låt barnet jämföra föremål – kalla, varma, lätta, tunga. Barnet tycker om att utföra små uppgifter; till exempel att räcka mamma tandborsten.
Det kan få trycka på olika knappar: ringklockan, strömbrytaren, bussknappen. På så vis lär sig barnet sambandet mellan vad den för och vad som händer därefter.’

SPRÅNG 7
Även det sjunde och sista utvecklingsprånget under barnets första år utmärks av klängighet, grinighet, sämre aptit och sömn. Barnet är också håglöst, svartsjuk, mindre livlig och ofta ”barnsligare”.
Den här klängperioden brukar börja när barnet är mellan 40 och 44 veckor.
Själva språnget sker ungefär i 46:e veckan, det vill säga vid 10-11 månader. Nu lär sig barnet att om man vill nå ett visst mål måste man göra saker i en särskild ordningsföljd. Barnet börjar kontrollera vilka saker som passar ihop innan han försöker stapla dem på varandra.
Barnet är mer medvetet om sina handlingar och vilka konsekvenser dessa får.
Det försöker ta på och av sina kläder, kan härma flera gester och hjälpa till med enkla saker. Det övar sin kropp oavbrutet: klättrar, kryper, böjer knäna, kastar boll.

Så kan du hjälpa barnet: Ge det en stor lätt boll, burkar att stapla i varandra, enkla pussel. Låt barnet prova en nyckel i ett nyckelhål, ösa upp sand eller lägga saker i en burk och sätt sedan på locket. Ordna så att barnet kan röra sig, gärna på en madrass på golvet. Låt barnet träna på att äta och klä sig.

Utvecklingsprången upphör inte för att barnet fyllt 1 år. Ett nytt kommer vid 13 månader, ett annat vid 16 månader och ett tredje ungefär vid 18 månader. Och fler följer under småbarnsåren. Men aldrig blir utvecklingsperioderna så täta och avgörande som under det första året.

Vad händer? När händer det troligen?
Känner igen dig: Någon av de första dagarna
Vänder huvudet: 1:a månaden
Håller huvudet stadigt ett par sekunder: 2 månader
Öppnar händerna: 2 månader
Ler: 2 månader
Jollrar: 2 månader
Upptäcker sina händer: 2 månader
Lyfter huvudet när barnet ligger på mage: 3 månader
Leker med fingrarna: 3 månader
Fokuserar med båda ögonen: 3 månader
Slår mot föremål: 3 månader
Känner igen andra än familjen: 3 månader
Skrattar: 3-4 månader
Håller i en skallra: 4 månader
Sparkar avsiktligt: 4 månader
Följer föremål med blicken: 4 månader
Sträcker sig mot mamma/pappa: 4 månader
Vänder sig mage/rygg från: 4½ månad
Förstår välbekanta händelser: 4-5 månader
Håller huvudet stadigt: 5 månader
Imiterar andra bebisar: 5-9 månader
Sitter utan stöd kort stund: 6 månader
Griper: 6 månader
Säger enstaviga ”ord”: 6 månader
Lystrar till sitt namn från: 6 månader
Visar rädsla för främlingar: 6-8 månader
Kryper: 7-9 månader
Förstår att saker finns, fast de inte syns: 7-9 månader
Sätter sig upp själv: 8-9 månader
Sitter stadigt i 10 minuter: 8-9 månader
Säger tvåstaviga ”ord”: 8-9 månader
Använder pincettgrepp: 9 månader
Pekar: 9 månader
Kan säga flera ”ord”: 9 månader
Förstår en del ord: 9 månader
Ställer sig upp med stöd: 9-10 månader
Går med stöd av två händer: 9-10 månader
Tycker om och känner igen böcker: 9-10 månader
Vinkar adjö: 9-10 månader
Förstår ordet ”nej”: 9-10 månader
Uppskattar skoj och skämt: 9-10 månader
Undersöker föremål: 9-10 månader
Klappar händer: 9-10 månader
Gör två saker på samma gång: 10 månader
Sätter sig ner från stående: 10-11 månader
Kryper uppför trappor: 11 månader
Går med stöd av möbler: 11-12 månader
Går med stöd av en vuxenhand: 12 månader
Står utan stöd: 12 månader
Säger första riktiga ordet: 12 månader
”Svarar” på begäran: 12 månader
Kan följa med i en historia från: 12 månader
Tar första stegen: 12-13 månader

Ett par timmar senare

Bastian ligger och sover för tillfället. Och det gick faktiskt rätt bra hos BVC.
Visst skrek han till lite och gav sköterskan evil eye men det gick över lika fort ;).
Hoppas vi klarar oss ifrån feber denna gången med och andra bieffekter.

Andra omgången sprutor

Om en timme är vi på väg till BVC.
Bastian ska få sina sprutor och gissa om man är nervös som mamma…
Förhoppningsvis så går det bra, precis som förra gången men kan liksom inte styra hur jag känner inför detta.
Det är ju en sak och göra de på mig t.ex. men nu är det på mitt barn, helt oskyldig dessutom.

Hoppas

Får vi se ifall jag får någon sömn inatt. Förhoppningsvis så får jag detta då jag redan nu är sjukt jävla trött!
Bastian hamnade för en gång skull i säng i tid. Skönt!
Imorgon ska vi åka och titta på en mössa till honom. Behöver de nu när det börjar bli så kallt.

Helt förstörd

Bastian har inte velat sova någonting under dagen, vilket har resulterat att han har varit gnälligt precis hela tiden…
Och så somnade han strax efter kl.18, nu vid 20.00 vaknade han igen. Han får ta och vara vaken i minst 2 timmar till så vi alla får sammanhängande sömn.
Sen hans tänder började klia så har han sovit så dåligt 🙁 vilket påverkar oss alla.
Oscar har tom slutat sova inne i sovrummet med oss… Så tråkigt!

Ska försöka hålla mig vaken ett par timmar till.

Och så helt plötsligt

Jaha, min älskade vän åkte hem för en stund sedan och sonen min ligger och sover lunch.
Jag har precis rastat Xanthia då Neffe följde med Oscar till jobbet.

Vad gör man nu då?
Visst skulle jag kunna ställa mig och laga lunch men köttet har inte tinat klart än.
Vad gjorde man innan när man hade lite egentid?
Känns som att man har glömt bort de…

Ja… Hmm… Suck…

,

Rökning

Innan jag blev gravid både rökte jag och snusade.
Att sluta var en självklarhet men däremot att låta bli att börja igen är svårare än vad jag trodde.
Efter vi kom hem från BB och de verkliga livet började var det mer eller mindre jobbigt att låta bli att tända den cigaretten.
Jag ska erkänna att jag hann köpa 3 paket cigaretter innan jag la av igen.
Trodde aldrig att jag skulle bli en utav dom mammorna som skulle ge vika och låta behovet komma emellan.
Men jag kan säga så här, med depressionen jag kom in i så var det min ”run away” moment.
Att bara komma bort i 5min fick mig att hämta nya krafter till att orka i massa timmar till.
Det började med att jag bara tog en cigarett på kvällen, innan jag gick och la mig. Givetvis hade jag redan nattat Bastian. Till att sedan 2-3 cigaretter om dagen. Till att tillslut så rökte jag precis som förr.
Det som fick mig att verkligen lägga ner cigaretterna var när jag läste att nikotinet jag får i mig får Bastian också i sig vilket sedan kan resultera till sämre sömn för bebisen.
Visste ni att nikotinet sitter i kroppen i 9 timmar?
Helt hemskt! Och jag skulle inte kunna leva med de samvetet sen ifall något skulle hända honom.
Jag kan villigt erkänna att jag saknar den stunden där jag faktisk bara går ut med en kopp kaffe i handen, lyssnar på fåglarna och ja tyvärr en cigarett i den andra.
Men det är nog mest just för att få komma iväg liten stund liksom…
Jag har kollat runt lite på olika e-cigaretter, som har blivit väldigt trendigt!
Det jag har varit noga med att kolla upp är att det är helt nikotinfritt eftersom jag ammar och dessutom vill jag inte att Bastian ska få i sig dom olika ämnena som kan finnas i e-cigaretter.
Då fann jag detta företaget, klicka här.
Dom har tre olika Starter Pack som dom kallar det.
Jag valde den med mentolsmak eftersom de är de jag brukar röka.

Bild lånad från http://www.starkslims.com

Så ja, jag tänkte testa deras produkt.

Beställde dom idag och lär väl få dom nästa vecka.
Håll utkik här på bloggen efter min recession om e-cigaretter!  
,

En hel natt

Inatt hände något jag inte trodde skulle ske förrän om ett par månader minst.
Lille Bastian sov en hel natt!
Hur galet är inte de.
Var uppe och kissade kl.03.45 och kunde inte somna om för det kändes som att sonen min skulle vakna när som.
Efter en timme lyckades jag slumra om och Bastian väckte oss kl.05.50 och då har han sovit sen kl.21.30 igår.

,

Lyckan

Jag lyckades få min son att somna i tid nu vid lunch.
Förhoppningsvis så kommer han i säng mycket tidigare med ikväll.

Håller tummarna!