Gåva given till oss

Som en gåva kom du in i mitt liv, i våra liv. Ber till gud – stärk oss, i vår vandring som är lång. Tillsammans vandrar vi hand i hand.